Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się

Płatności

4

Cena Towaru

Koszt Dostawy

1.Ceny towarów (dalej: „Cena Towaru”) podawane są w ofercie, wyrażone są w złotych polskich oraz uwzględniają podatek od towarów i usług (ceny brutto).

2.Wiążące dla Kupującego są Ceny Towaru podane w ofercie w dacie zawarcia Umowy.

3.Podane w ofercie Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy do Kupującego nabytego towaru. Sposób dostawy wybiera Kupujący. Sprzedawca w opisie oferty przedstawia oferowane przez niego sposoby dostarczenia towarów do Kupujących i odpowiadające im koszty dostawy (dalej: „Koszt Dostawy”), w tym w szczególności najtańszy zwykły sposób dostawy towaru oferowany przez Sprzedawcę zdefiniowany w ust. 4 poniżej. Kupujący dokonując wyboru sposobu dostawy, powinien wybrać również Koszt Dostawy towaru.Koszt Dostawy towaru podlega zapłacie wraz z Ceną Towaru, w terminie i formie wybranych przez Kupującego, w tym spośród Form Zapłaty określonych w § 5 Regulaminu. 

4.Sprzedawca oznaczy nazwą najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę (dalej: „Najtańszy Sposób Dostawy”) mający znaczenie przy wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 12 Regulaminu, w tym w szczególności z uwagi na postanowienia § 12 ust. 11 Regulaminu.

5.Na żądanie Kupującego Sprzedawca wystawia fakturę VAT.

6.W przypadku określonym w ust. 5 powyżej Kupujący otrzyma podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 9 grudnia 2013 r. poz. 1485), podpis nabywcy towaru nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

§ 5

Forma zapłaty

1.Sprzedawca oferuje następujące formy zapłaty (dalej: „Formy Zapłaty”):

a)Wpłata na konto bankowe Sprzedawcy prowadzone na zlecenie Magdalena Antoń,ul. Szafarnia 7/56, 80-755 Gdańsk przez przez Bank Getin Noble Bank S.A. o numerze31146011812019007785180001, dokonywana przed wysyłką (dalej: „Wpłata na Konto Sprzedawcy”), realizowana w następujący sposób:

i)za pomocą banków lub innych instytucji świadczących tego rodzaju usługi, 

ii)w placówce Poczty Polskiej lub innych instytucji uprawnionych do przyjmowania wpłat,

b)Zapłata przy odbiorze (dalej: „Płatność za Pobraniem”), uiszczana w momencie dostarczenia przesyłki przez przewoźnika. Pracownik firmy przewozowej pobierze od Kupującego opłatę równą Cenie Towaru i Kosztów Dostawy. 

c)Sprzedawca oferuje dostawę za pośrednictwem Poczty Polskiej, z tym że za prośbę Kupującego może wysłać towar za pośrednictwem innego przewoźnika. Koszt Dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej został opisany w ogłoszeniu o sprzedaży towaru (ofercie) - zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 3 powyżej oraz zostanie potwierdzony Kupującemu po dokonaniu przez niego Potwierdzenia Sposobu Dostawy i Zapłaty,

d)Zapłata dokonana przy odbiorze osobistym pod adresem Magdalena Antoń, Ul .Szafarnia 7/56, 80-755 Gdańsk.

§ 6

Księgowanie wpłat

1.Sprzedawca wskazuje następujący rachunek bankowy jako rachunek do wpłat: rachunek bankowy prowadzony na zlecenie Magdalena Antoń,ul. Szafarnia 7/56, 80-755 przez Bank Getin Noble Bank S.A. o numerze31146011812019007785180001 (dalej: „Rachunek Sprzedawcy”).

2.Wpłaty na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1 księgowane są w terminach księgowań banków obsługujących transakcję. 

3.Jeśli wpłata od Kupującego, który jako formę zapłaty wybrał zapłatę na rachunek Sprzedawcy, niezostanie zaksięgowana w ciągu 7 dni po dniu dokonania zakupu,Sprzedawcawyśle Kupującemu informację o braku wpłaty drogą elektroniczną na adres e-mail przekazany przez Kupującego.

§ 7

Sposób dostawy

1.Sprzedawca zwyczajowo wysyła towar za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na żądanie Kupującego, po uzgodnieniu warunków przewozu, Sprzedawca nada towar za pośrednictwem innego Przewoźnika. Sprzedawca na stronie Sklepu i Sklepu Allegro, przy ofertach sprzedaży towaru, w osobnej zakładce podaje oferowane przez niego sposoby dostarczenia rzeczy.

2.Jeżeli Kupującym jest konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać sprzedany towar Kupującemu, tj. nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że Strony postanowiły inaczej. W razie opóźnienia Sprzedawcy Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. 

3.Kupujący o wybranym sposobie dostawy towaru poinformuje Sprzedawcę. Kupujący może odebrać towar osobiście, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą terminu, pod adresem: Magdalena Antoń,ul. Szafarnia 7/56, 80-755 Gdańsk.

4.Sprzedawca powiadomi Kupującego o dokonanej wysyłce towaru. 

 


Chcesz być na bieżąco
z aktualnymi ofertami?
Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Rodo
Copyright © 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: veeo.pl
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. X zamknij
Wersja klasyczna